ชุดข้อมูลเปิดใหม่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2565

22 ตุลาคม ค.ศ. 2022

 

แจกพิกัดชุดข้อมูลเปิดใหม่ “ข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2565” โดย สำนักงาน ก.พ.ร. บนเว็บไซต์ dataportal.opdc.go.th

โหลดเลย https://dataportal.opdc.go.th/dataset/dataset_2_1001_003/resource/3fece415-11b5-49c0-a413-f67cd280b658