พบ 3 ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • evaxaward

  หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

  21 เมษายน 2566

  ประเมินจังหวัด

  ประเมินประจำปี

  ประเมินส่วนราชการ

  ประเมินองค์การมหาชน

  รางวัล

  รางวัลเลิศรัฐ

  หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

  Dashboard หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรางวัลที่มอบให้หน่วยงานและผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในช่วงปีงบประมาณ...
  4 ชุดข้อมูล 10 recent views
  View หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 • dashboard-2

  เอกสารที่ใช้ในคู่มือประชาชน ของปี 64

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  เอกสาร

  รูปที่ 1 รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน   รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนำข้อมูลจากภารกิจที่ 2 ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  3 ชุดข้อมูล 6 recent views
  View เอกสารที่ใช้ในคู่มือประชาชน ของปี 64
 • dashboard-1

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  คู่มือ

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนําเอาข้อมูลจากภารกิจที่ 2 มาเชื่อมโยงกัน  ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  2 ชุดข้อมูล 3 recent views
  View รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน