พบ 2 ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

แท็ค: กระบวนงาน

กรองผลลัพธ์
 • dashboard-2

  เอกสารที่ใช้ในคู่มือประชาชน ของปี 64

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  เอกสาร

  รูปที่ 1 รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน   รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนำข้อมูลจากภารกิจที่ 2 ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  3 ชุดข้อมูล 7 recent views
  View เอกสารที่ใช้ในคู่มือประชาชน ของปี 64
 • dashboard-1

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  คู่มือ

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนําเอาข้อมูลจากภารกิจที่ 2 มาเชื่อมโยงกัน  ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  2 ชุดข้อมูล 5 recent views
  View รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน