ชื่่อ แดชบอร์ด วันที่สร้าง วันที่อัปเดต ยอดเข้าชม จำนวนแดชบอร์ด
งานบริการประชาชน และ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐ 7 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 7 2
ประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐ 7 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 4 1
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ 7 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 0 0