เอกสารเผยแพร่

 • แนวทางในการพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง : High-Value Datasets Quick Guide
 • รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ

  รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ

  https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/

  22 ตุลาคม 2565

  19 recent views รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ
 • แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Open Data Process Quick Guide

  แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Open Data Process Quick Guide

  https://data.go.th/pages/open-data-process-quick-guide

  22 ตุลาคม 2565

  2 recent views แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Open Data Process Quick Guide
 • คำแนะนำและแนวทางการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Machine Readable (Unpivoting Data)