เอกสารเผยแพร่

 • Quick Guide ระบบบัญชีข้อมูล (Data Portal) สำหรับบุคคลทั่วไป

  Quick Guide ระบบบัญชีข้อมูล (Data Portal) สำหรับบุคคลทั่วไป

  Quick Guide ระบบบัญชีข้อมูล (Data Portal) สำหรับบุคคลทั่วไป  เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น ได้แก่ 1. การค้นหาชุดข้อมูล 2. ประโยชน์จากการใช้ชุดข้อมูล 3. ตัวอย่าง Dashboard ที่น่าสนใจ 4. เมนูต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ เมนูข่าวสาร เมนูเอกสารเผยแพร่ และเมนูศูนย์ความรู้  โดยสามารถศึกษาได้จาก Quick Guide ระบบบัญชีข้อมูล (Data Portal) ตามลิงก์ด้านล่าง https://smart.opdc.go.th/opdc_eof/opdc_box/file/reader_out/c3Z8fDgyNDM0fHxVfHxvdXQ

  23 เมษายน 2567

  7 recent views Quick Guide ระบบบัญชีข้อมูล (Data Portal) สำหรับบุคคลทั่วไป
 • แนวทางในการพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง : High-Value Datasets Quick Guide
 • รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ

  รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ

  https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/

  22 ตุลาคม 2565

  1 recent views รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ
 • แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Open Data Process Quick Guide

  แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Open Data Process Quick Guide

  https://data.go.th/pages/open-data-process-quick-guide

  22 ตุลาคม 2565

  5 recent views แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ : Open Data Process Quick Guide
 • คำแนะนำและแนวทางการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Machine Readable (Unpivoting Data)