งานบริการประชาชน และ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐ

ชื่่อ วันที่สร้าง วันที่อัปเดต ยอดเข้าชม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566 18 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 2
e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์ 11 ตุลาคม 2566 17 ตุลาคม 2566 5