พบ 1 ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

แท็ค: คู่มือ

กรองผลลัพธ์
 • dashboard-1

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  คู่มือ

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนําเอาข้อมูลจากภารกิจที่ 2 มาเชื่อมโยงกัน  ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  2 ชุดข้อมูล 5 recent views
  View รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน