• ข้อมูลรายชื่อบริการบนระบบ Biz Portal 50 recent views 1 like

    รายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal พร้อมด้วยหน่วยงานที่ให้บริการ พื้นที่ให้บริการ และรูปแบบการให้บริการและรูปแบบการเชื่อมโยงในปัจจุบัน เช่น การให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (FD:...
    กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล - DIGI 24 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).